فروش آنتی اسکالانت آویستا 

Anti scalant

شرکت جهان آب به عنوان بزرگترین وارد کننده موادهای شیمیایی میباشد که یکی از این واردات شامل انتی اسکالانت های آویستا ۵۰۰۰ و آویستا ۵۱۰۰ و آویستا ۵۳۰۰ می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید 

حمیدرضا صالحی

۰۲۶۳۴۳۰۳۶۴۸

۰۹۱۲۴۲۴۴۴۳۴

۰۹۳۵۲۵۹۹۹۵۹