فروش آنتی اسکالانت آویستا 

شرکت جهان آب به عنوان بزرگترین وارد کننده موادهای شیمیایی میباشد که یکی از این واردات شامل آنتی اسکالانت های آویستا ۵۰۰۰ و آویستا ۵۱۰۰ و آویستا ۵۳۰۰ می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید 

حمیدرضا صالحی

۰۲۶۳۴۳۰۳۶۴۸

۰۹۱۲۴۲۴۴۴۳۴

۰۹۳۵۲۵۹۹۹۵۹