فروش آنتی اسکالانت آویستا 

Anti scalant

شرکت جهان آب به عنوان وارد کننده موادهای شیمیایی میباشد که یکی از این واردات شامل انتی اسکالانت های آویستا ۵۰۰۰ و آویستا ۵۱۰۰ و آویستا ۵۳۰۰ می باشد.

جهت اطلاعات بیشترآنتی اسکالانت آویستا و دریافت کاتالوگ آویستا تماس حاصل فرمایید 

حمیدرضا صالحی

۰۲۶۳۴۳۰۳۶۴۸

۰۹۱۲۴۲۴۴۴۳۴

۰۹۳۵۲۵۹۹۹۵۹

کلمات مرتبط با فروش انتی اسکالانت اویستا :

فروش آویستا ۵۳۰۰ , قیمت آویستا ۵۱۰۰ , فروش ویژه انتی اسکالانت اویستا ۵۰۰۰ , Avista 5300 و Avista 5100 و Avista 5000