آنتی اسکالانت

فروش آنتی اسکالانت آنتی اسکالانت آنتی اسکالانت و فروش مواد ضد رسوب ممبران آنتی اسکالانت آنتی اسکالانت ها معمولا دارای بار منفی میباشند و رسوباتی نظیر کربنات کلسیم و … بدلیل اینکه دارای بار مثبت میباشند باعث جذب آنتی اسکالانت میشوند و باعث تشکیل کریستال رسوب شده و از آب پساب و یا به عبارتی … ادامه خواندن آنتی اسکالانت