سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب
سپتیک تانک فاضلاب

 سپتیک تانک ها ی فاضلاب به گونه ای طراحی میشود که  که ابتدا فاضلاب از طریق لوله ورودی وارد بخش اول می شود. بخش اول توسط یک دیواره جداکننده 

از بخش دوم مخزن جدا شده است و این بخش حجمی معادل دو سوم از کل حجم سپتیک  فاضلاب را شامل می شود.

در جریان تکثیر و رشد باکتری ها واکنش های بیولوژیکی اتفاق می افتد که باعث می شود

مواد آلی آلاینده تجزیه شده و فاضلاب تصفیه گردد.

بیوگاز تولید شده از لجن ها عمدتا متان است و از طریق لوله

خروج بیوگاز خارج می شود.
در بخش دوم ذرات بسیار ریز چربی و روغنی که در فاضلاب باقی مانده باشد،

بر روی سطح شناور می گردند. 

لجن انباشته شده در سپتیک، پس از حدود دو سال نیاز به تخلیه دارد.

هنگام تخلیه سبتیک تانک  بهتر است که کمی از لجن داخل سپتیک  باقی گذاشته شود.

جهت اطلاع در مورد قیمت و نوع سبتیک تانک ها تماس حاصل فرمایید.

حمیدرضا صالحی

02634303648

09124244434

09197344937

کلمات مرتبط با فروش سبتیک تانک فاضلاب :

فروش سبتیک   , قیمت سبتیک تانک  , ساخت سبتیک فاضلاب , سازنده سبتیک فاضلاب
, طراحی سبتیک فاضلاب پلی اتیلن , فروش سبتیک تانک پلی اتیلن , قیمت سپتیک , انواع سبتیکتانک , سپتیک چیست , طریقه ساخت سپتیک ,