سپتیک تانک

سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب

 سپتیک تانک ها ی فاضلاب به گونه ای طراحی میشود که  که ابتدا فاضلاب از طریق لوله ورودی وارد بخش اول می شود. بخش اول توسط یک دیواره جداکننده از از بخش دوم مخزن جدا شده است و این بخش حجمی معادل دو سوم از کل حجم سپتیک  فاضلاب را شامل می شود.

در جریان تکثیر و رشد باکتری ها واکنش های بیولوژیکی اتفاق می افتد که باعث می شود مواد آلی آلاینده تجزیه شده و فاضلاب تصفیه گردد.

بیوگاز تولید شده از لجن ها عمدتا متان است و از طریق لوله خروج بیوگاز خارج می شود.
در بخش دوم ذرات بسیار ریز چربی و روغنی که در فاضلاب باقی مانده باشد، بر روی سطح شناور می گردند. 

لجن انباشته شده در سپتیک تانک، پس از حدود دو سال نیاز به تخلیه دارد.

هنگام تخلیه سپتیک تانک فاضلاب بهتر است که کمی از لجن داخل سپتیک  باقی گذاشته شود.

جهت اطلاع در مورد قیمت و نوع سبتیک تانک ها تماس حاصل فرمایید.

حمیدرضا صالحی

۰۲۶۳۴۳۰۳۶۴۸

۰۹۱۲۴۲۴۴۴۳۴

۰۹۱۹۷۳۴۴۹۳۷

کلمات مرتبط با فروش سپتیک تانک فاضلاب :

فروش سبتیک تانک فاضلاب , قیمت سبتیک تانک فاضلاب , ساخت سبتیک تانک فاضلاب , سازنده سبتیک تانک فاضلاب , طراحی سبتیک تانک فاضلاب پلی اتیلن