فروش آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰ 

Flocon 260

فر وش آنتی اسکالانت فلوکن 260
فروش فلوکن ۲۶۰
فروش آنتی اسکالانت فلوکن 260
فلوکن ۲۶۰

فروش انتی اسکالانت فلوکون ۲۶۰

 آنتی اسکالانت فلوکون ۲۶۰ , مؤثرترین راه برای جلوگیری از  تشکیل رسوب

،کاهش PH آب توسط تزریق آنتی اسکالانت های فلوکن ۲۶۰ می

باشد.

یکی دیگر از نتایج تزریق آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰  

این است که 

غلظت این ماده به اندازه  کافی موجب حل شدن مجدد رسوبات کربنات

کلسیمی می شود ،که قبلاً در محل  وجود داشته است.

فروش فلوکون ۲۶۰ , وقتی که تزریق آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰ به

سیستم تصفیه آب صنعتی ( RO  )  قطع شود ، دی اکسید کربن فوق

اشباع تمایل  دارد که از آب جدا شود ،همین  که این عمل  اتفاق  افتد

PH آب افزایش می یابد ،

در المان های انتهایی سیستم   که غلظت  نمکها  در حداکثر مقدار 

است ممکن است افزایش  PH  به حدی باشد که کربنات کلسیم رسوب

کند.

در این سیستم مواد آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰ جهت عدم رسوب

گذاری در ممبران ها در آب ورودی به ممبران ها تزریق می شود.

فلوکون ۲۶۰  (اصلی)

آنالیز آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاص فرمایید :

حمید رضا صالحی

۰۲۶-۳۴۳۰۳۶۴۸

۰۹۱۲-۴۲۴۴۴۳۴

۰۹۳۵-۲۵۹۹۹۵۹

۰۹۱۹-۷۳۴۴۹۳۷

کلمات کلیدی آنتی اسکالانت فلوکون ۲۶۰:

قیمت آنتی اسکالانت فلوکن  ,

خرید  فلوکن ۲۶۰,انتی اسکالانت , فروش آنتی اسکالانت  260 , خرید انتی

اسکالانت  فلوکن ۲۶۰, فروش فلوکون ۲۶۰ تهران , قیمت فلوکون ۲۶۰ خوزستان ,

خرید انتی اسکالانت فلوکون ۲۶۰ هرمزگان , فلوکن ۲۶۰ اراک ,

فروش فلوکون کرج , خرید فلوکن ۲۶۰ قم , فلوکن ۲۶۰ قزوین , گیلان , گرگان ,

فلوکن ۲۶۰ کردستان ,

قیمت  فلوکن , واردات فلوکن ۲۶۰ , قیمت فلوکن ۲۶۰ , فلوکن ۲۶۰ تهران , فلوکن ۲۶۰ اصلی ,
آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰ چیست ,
مرکز فروش آنتی اسکالانت فلوکون , قیمت آنتی اسکالانت
فلوکون ۲۶۰ , خرید انتی اسکالانت  فلوکون ۲۶۰ , توزیع کننده آنتی اسکالانت فلوکون ۲۶۰ اصلی ,
FLOCON 260و فلوکن ۲۶۰د ,
فلوکون 260
فلوکون۲۶۰